Datum Omschrijving Inkomsten Uitgaven
1-1-2015 Rente 712,85
2-1-2015 Donatie 426,96
7-1-2015 Rente 9,03
2-2-2015 Donatie 500,00
10-2-2015 Melkpoeder Zambezi 2.000,00
10-2-2015 Weeskinderen Zambezi 3.800,00
17-3-2015 Un mundo Honduras 2.500,00
8-4-2015 Rente 3,50
6-7-2015 Rente 0,55
3-9-2015 Read to grow 2.000,00
8-9-2015 Donatie SAA Verzekeringen 5.000,00
23-9-2015 Particulier initiatief vluchtelingen op Kos 2.500,00
6-10-2015 Rente 1,86
26-11-2015 Retour restsaldo Kos 684,20
26-11-2015 Saldo € 51.644,05

Geplaatst in Financiële verslaglegging